Cyrus ENGERER
Cyrus ENGERER
Malta

Data tat-twelid : , Pietà

it-Disa leġiżlatura Cyrus ENGERER

Gruppi politiċi

 • 05-11-2020 / 10-11-2020 : Membri mhux affiljati
 • 11-11-2020 / 15-07-2024 : Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali

 • 05-11-2020 / 15-07-2024 : Partit Laburista (Malta)

Membri

 • 25-11-2020 / 19-01-2022 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 25-11-2020 / 23-03-2022 : Kumitat Speċjali għall-Ġlieda kontra l-Kanċer
 • 25-11-2020 / 15-07-2024 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Koreana
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

Sostitut

 • 25-11-2020 / 19-01-2022 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 25-11-2020 / 19-01-2022 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 25-11-2020 / 15-07-2024 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Maxreq
 • 20-01-2022 / 01-02-2022 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 02-02-2022 / 15-07-2024 : Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

Attivitajiet parlamentari ewlenin

Kontributi għal dibattiti plenarji

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur

Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala rapporteur

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistipula miżuri għal livell għoli ta’ interoperabbiltà tas-settur pubbliku madwar l-Unjoni (Att dwar Ewropa Interoperabbli)

29-06-2023 LIBE_AD(2023)746882 PE746.882v02-00 LIBE
Cyrus ENGERER

Opinjoni bħala shadow rapporteur

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar l-idoneità regolatorja u s-susussidjarjetà u l-proporzjonalità tal-Unjoni Ewropea – rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet li jkopri l-2020, l-2021 u l-2022

25-09-2023 AFCO_AD(2023)751737 PE751.737v02-00 AFCO
Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Opinjoni dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-Dritt tal-Unjoni Ewropea fl-2020, l-2021 u l-2022

21-09-2023 AFCO_AL(2023)752658 PE752.658v01-00 AFCO
Salvatore DE MEO - President

OPINJONI dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-UE fl-2022 u l-2023

20-09-2023 AFCO_AD(2023)745315 PE745.315v02-00 AFCO
François ALFONSI

Mistoqsijiet orali

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Il-ġlieda kontra l-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika (A9-0234/2023 - Evin Incir, Frances Fitzgerald) EN

24-04-2024

I voted in favour of the deal reached by the EP and the Council on combating violence against women and domestic violence as it is an upmost priority to put an end to gender based violence all over Europe. It is sadly taking place too often, in all spheres of our society and at all levels. The #MeToo Movement has been a wake-up call to politicians to act swiftly in this sphere. Nevertheless, I am deeply saddened that the Council, and especially Member States like France, Germany and Malta among others, blocked the inclusion of the non-consensual sex act as a criminal offence: it is a shame! Let’s hope that all those Member States will make sure to include such wording in their national legislation when transposing this directive into national law.

Emenda tad-Direttiva 2011/36/UE dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu (A9-0285/2023 - Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop) EN

23-04-2024

I voted in favour of this directive in order to give protection to victims of trafficking and to improve coordination among police forces and justice in the European Union to combat these criminal networks. I am very shocked by the numerous barbarian forms of human exploitation still taking place in this world in 2024, but also in the EU. However, I strongly regret that, for the first time, the notion of ‘surrogacy’ was included in EU legislation, as if it was all wrong, rather than just stating that anyone forced to do anything is unacceptable. In addition, I did not share the views expressed in the recitals of this directive about sex work, as it does not reflect the situation nor the protection needed for sex workers in Europe. For sure we should fight against prostitution networks around Europe, with mostly women and girls as victims, but not putting at risk sex workers in the EU.

Att b'Appoġġ għall-Produzzjoni tal-Munizzjon (C9-0161/2023)

13-07-2023

Illum erġajt ivvotajt kontra l-maġġoranza tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta li l-fondi ddedikati għall-familji u n-negozji jispiċċaw jintużaw għall-armi militari. Iva, l-Ukrajna għandha d-dritt tiddefendi lilha nnifisha, iżda ma naqbel qatt li l-fondi għall-irkupru ekonomiku ta’ wara l-pandemija li tant huma importanti għall-familji u n-negozji Maltin u Ewropej jintużaw minflok għall-irkupru biex jiġu manifatturati u mibgħuta armamenti tal-gwerra. Importanti li l-Ukrajna tirbaħ lura l-art li ttieħditilha, imma l-familji u n-negozji Ewropej għaddew minn sfidi kbar għal tliet snin - ma nistgħux ninsewhom.

Mistoqsijiet bil-miktub

Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Il-marġinalizzazzjoni dejjem tikber tal-persuni LGBTIQ fl-Uganda

12-04-2024 P-001092/2024 Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

Mistoqsijiet lill-Bureau, lill-Konferenza tal-Presidenti u lill-Kwesturi

Il-Membri jistgħu jressqu mistoqsijiet lill-President dwar il-Bureau, il-Konferenza tal-Presidenti u l-Kwesturi rigward id-dmirijiet rispettivi tagħhom. Artikolu 32(2) tar-Regoli ta' Proċedura

Mistoqsijiet lill-BĊE u li jikkonċernaw l-MSU u l-SRM

Il-Membri jistgħu jressqu mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-BĊE u mistoqsijiet li jikkonċernaw il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u l-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni. Dawn il-mistoqsijiet l-ewwel jiġu sottomessi lill-President tal-kumitat responsabbli. Artikolu 140, Artikolu 141, Anness III

Tweġibiet għall-mistoqsijiet lill-BĊE u li jikkonċernaw l-MSU u l-SRM

Tweġibiet għall-mistoqsijiet tal-Membri lill-BĊE u għall-mistoqsijiet li jikkonċernaw il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u l-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni. Artikolu 140, Artikolu 141 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet

Id-dikjarazzjonijiet kollha li jinsabu hawn taħt ġew iffirmati mill-Membru, anki jekk il-firma mhijiex viżibbli fil-verżjoni online.

Laqgħat

Green Claims Directive

Membri
ENGERER Cyrus
Data, Post:
Brussels
Kapaċità:
Relatur
Meeting related to procedure:
2023/0085(COD)
Kodiċi tal-kumitat assoċjat jew tad-delegazzjoni assoċjata
ENVI
Laqgħa ma':
Metal Packaging Europe External Affairs ASBL

Green Claims Directive

Membri
ENGERER Cyrus
Data, Post:
Brussels
Kapaċità:
Relatur
Meeting related to procedure:
2023/0085(COD)
Kodiċi tal-kumitat assoċjat jew tad-delegazzjoni assoċjata
ENVI
Laqgħa ma':
Compare Ethics

Green Claims Directive

Membri
ENGERER Cyrus
Data, Post:
Online
Kapaċità:
Relatur
Meeting related to procedure:
2023/0085(COD)
Kodiċi tal-kumitat assoċjat jew tad-delegazzjoni assoċjata
ENVI
Laqgħa ma':
Stiftung myclimate