Richard
ASHWORTH

Kontributi għal dibattiti plenarji - It-tmien leġiżlatura Richard ASHWORTH

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Proċedura baġitarja 2018 (dibattitu) EN

29-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-29(1-040-0000)

Glifosat u proċeduri ta' awtorizzazzjoni (dibattitu) EN

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(2-478-0000)

Proċedura baġitarja 2017: test konġunt (dibattitu) EN

30-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-30(1-037-0000)

Sitwazzjoni f'Calais (dibattitu) EN

04-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-04(2-647-0000)

Linji gwida għall-Baġit 2017 - Taqsima III (dibattitu) EN

08-03-2016 P8_CRE-REV(2016)03-08(2-756-0000)