Please fill this field
Kader ARIF Kader ARIF
Kader ARIF
Franza

Data tat-twelid : , Alger

Is-seba'' leġiżlatura parlamentari Kader ARIF

Gruppi politiċi

  • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Grupp tal-Allejanza Progressiva tas-Socjalisti u d-Demokratici fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali

  • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Parti socialiste (Franza)

Viċi President

  • 17-09-2009 / 15-05-2012 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE

Membri

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
  • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
  • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran
  • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

Sostitut

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
  • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi
  • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin

all-activities

Kontributi għal dibattiti plenarji

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur

Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala rapporteur

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-modernizzazzjoni tal-akkwist pubbliku

01-09-2011 INTA_AD(2011)467305 PE 467.305v02-00 INTA
Kader ARIF

OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej, fir-rigward tas-Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna

31-08-2010 INTA_AD(2010)445674 PE 445.674v02-00 INTA
Kader ARIF

Opinjoni bħala shadow rapporteur

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima III - Il-Kummissjoni

31-01-2012 INTA_AD(2012)478612 PE 478.612v02-00 INTA
Peter ŠŤASTNÝ

OPINJONI dwar il-pożizzjoni tal-Parlament dwar l-Abbozz ta' Baġit 2012 kif modifikat mill-Kunsill – it-taqsimiet kollha

07-09-2011 INTA_AD(2011)467325 PE 467.325v02-00 INTA
Peter ŠŤASTNÝ

OPINJONI dwar id-dimensjoni esterna tal-politika soċjali, il-promozzjoni tax-xogħol u l-istandards soċjali u r-Responsabbiltà Soċjali tal-Kumpaniji Ewropej

17-03-2011 INTA_AD(2011)454446 PE 454.446v02-00 INTA
Tokia SAÏFI

Proposta/i għal riżoluzzjoni

Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari

Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017)

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar ir-rikonoxximent tal-impjiegi ta' sokkors bħala impjiegi b'riskju u dwar it-twaqqif ta' statut Ewropew

24-03-2010 P7_DCL(2010)0015 Waqgħet
Véronique DE KEYSER Kader ARIF Alejandro CERCAS Stephen HUGHES Stavros LAMBRINIDIS
Data tal-ftuħ : 24-03-2010
Data ta’ għeluq : 08-07-2010
Numru ta’ firmatarji : 160 - 08-07-2010

Dikjarazzjonijiet

Id-dikjarazzjoni oriġinali ffirmata/datata ġiet arkivjata mill-Parlament Ewropew.