Please fill this field
Lívia JÁRÓKA Lívia JÁRÓKA
Lívia JÁRÓKA

Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani)

Membru

l-Ungerija - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (l-Ungerija)

Data tat-twelid : , Tata

Is-sitt leġiżlatura parlamentari Lívia JÁRÓKA

Gruppi politiċi

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség (l-Ungerija)

Membri

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tan-Nofsinhar ta' l-Ażja u l-Assoċjazzjoni tan-Nofsinhar ta' l-Ażja għall-Koperazzjoni Reġjonali (SAARC)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk ta' l-Ażja

Sostitut

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Rumanija
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

all-activities

Kontributi għal dibattiti plenarji

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur

Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar is-sitwazzjoni soċjali tar-Roma u t-titjib tal-aċċess tagħhom għas-suq tax-xogħol fl-UE

06-11-2008 FEMM_AD(2008)412168 PE 412.168v02-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

OPINJONI dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE tad-29 ta’ Ġunju 2000 li timplimenta l-prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-persuni irrespettivament mill-oriġini razzjali jew etnika

15-05-2007 FEMM_AD(2007)388548 PE 388.548v02-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

Proposta/i għal riżoluzzjoni

Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari

Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Summit tal-UE dwar ir-Roma

12-11-2008 O-0119/2008 Kummissjoni

Sejħa għal Politika tal-UE dwar ir-Roma

12-11-2008 O-0118/2008 Kunsill

Lista tal-Membri preżenti

Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg