Please fill this field
Lívia JÁRÓKA Lívia JÁRÓKA
Lívia JÁRÓKA

Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani)

Membru

l-Ungerija - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (l-Ungerija)

Data tat-twelid : , Tata

Is-seba'' leġiżlatura parlamentari Lívia JÁRÓKA

Gruppi politiċi

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru

Partiti nazzjonali

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (l-Ungerija)

Viċi President

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Membri

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Indja
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Sostitut

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk tal-Asja u mal-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN)
 • 30-09-2009 / 26-03-2012 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Koreana
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk tal-Asja u mal-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN)

all-activities

Kontributi għal dibattiti plenarji

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur

Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala rapporteur

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea

20-09-2011 FEMM_AD(2011)467074 PE 467.074v02-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

Proposta/i għal riżoluzzjoni

Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari

Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017)

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-istabbiliment ta' Jum Ewropew ta' Tifkira għall-Vittmi tal-Olokawstu tar-Rom

10-09-2012 P7_DCL(2012)0029 Waqgħet
Lívia JÁRÓKA Mikael GUSTAFSSON Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Cecilia WIKSTRÖM
Data tal-ftuħ : 10-09-2012
Data ta’ għeluq : 13-12-2012
Numru ta’ firmatarji : 160 - 13-12-2012

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ġlieda kontra l-kanser tas-sider fl-Unjoni Ewropea

14-12-2009 P7_DCL(2009)0071 Adottata
Elizabeth LYNNE Michail TREMOPOULOS Lívia JÁRÓKA Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG
Data tal-ftuħ : 14-12-2009
Data ta’ għeluq : 25-03-2010
Adottata (data) : 05-05-2010
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P7_TA(2010)0146
Numru ta’ firmatarji : 381 - 25-03-2010

Dikjarazzjonijiet

Id-dikjarazzjoni oriġinali ffirmata/datata ġiet arkivjata mill-Parlament Ewropew.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg