Please fill this field
Alexander Nuno PICKART ALVARO Alexander Nuno PICKART ALVARO
Alexander Nuno PICKART ALVARO
il-Ġermanja

Data tat-twelid : , Bonn-Bad Godesberg

Is-seba'' leġiżlatura parlamentari Alexander Nuno PICKART ALVARO

Gruppi politiċi

 • 14-07-2009 / 26-01-2012 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Membru
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Freie Demokratische Partei (il-Ġermanja)

Viċi President

 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Parlament Ewropew

Viċi President

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Baġits

Membri

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iran
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Kumitat speċjali dwar l-isfidi tal-politika u r-riżorsi baġitarji għal Unjoni Ewropea sostenibbli wara l-2013
 • 22-11-2010 / 18-01-2012 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Bureau

Sostitut

 • 16-07-2009 / 21-11-2010 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 16-09-2009 / 07-02-2012 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Indja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Baġits
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

all-activities

Kontributi għal dibattiti plenarji

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur

Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar is-siti tas-sedi tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea

27-09-2013 BUDG_AD(2013)514622 PE 514.622v02-00 BUDG
Alexander Nuno PICKART ALVARO

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Dwar l-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)

12-10-2011 LIBE_AD(2011)469719 PE 469.719v03-00 LIBE
Alexander Nuno PICKART ALVARO

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1104/2008 dwar il-migrazzjoni mis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II)

17-03-2010 BUDG_AD(2010)439250 PE 439.250v02-00 BUDG
Alexander Nuno PICKART ALVARO

Opinjoni bħala shadow rapporteur

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri biex jitlesta s-suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika u biex jinkiseb Kontinent Konness, u li jemenda d-Direttivi 2002/20/KE, 2002/21/KE u 2002/22/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1211/2009 u (UE) Nru 531/2012

19-02-2014 LIBE_AD(2014)523069 PE 523.069v03-00 LIBE
Salvador SEDÓ i ALABART

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fondi ta' Investiment Ewropej fuq Terminu Twil

28-11-2013 BUDG_AD(2013)522865 PE 522.865v03-00 BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" għall-perjodu bejn l-2014 u l-2020

16-11-2012 BUDG_AD(2012)496587 PE 496.587v02-00 BUDG
Barbara MATERA

Mistoqsija/jiet parlamentari

Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017)

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ħolqien ta' Ġurnata Ewropea kontra l-ibbuljar u l-vjolenza fl-iskejjel

10-09-2012 P7_DCL(2012)0028 Magħluqa b'maġġoranza
Georgios KOUMOUTSAKOS Alexander Nuno PICKART ALVARO Roberta ANGELILLI Maria BADIA i CUTCHET Keith TAYLOR
Data tal-ftuħ : 10-09-2012
Data ta’ għeluq : 17-01-2013
Adottata (data) : 17-01-2013
Lista ta' firmatarji : P7_PV(2013)02-04(ANN02)
Numru ta’ firmatarji : 385 - 17-01-2013

Dikjarazzjoni bil-miktub favur il-memorja u r-rikonoxximent ta' Václav Havel, ex-President taċ-Ċekoslovakkja u tar-Repubblika Ċeka u difensur tad-drittijiet tal-bniedem

17-04-2012 P7_DCL(2012)0018 Waqgħet
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Alexander Nuno PICKART ALVARO Edit HERCZOG Zuzana ROITHOVÁ
Data tal-ftuħ : 17-04-2012
Data ta’ għeluq : 17-07-2012
Numru ta’ firmatarji : 141 - 05-07-2012

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-terroriżmu u l-estremiżmu fil-Pakistan

04-04-2011 P7_DCL(2011)0016 Waqgħet
Geoffrey VAN ORDEN Gabriele ALBERTINI Alexander Nuno PICKART ALVARO Frédérique RIES Hannu TAKKULA
Data tal-ftuħ : 04-04-2011
Data ta’ għeluq : 07-07-2011
Numru ta’ firmatarji : 68 - 07-07-2011

Dikjarazzjonijiet

Id-dikjarazzjoni oriġinali ffirmata/datata ġiet arkivjata mill-Parlament Ewropew.