Please fill this field
Robert HAJŠEL Robert HAJŠEL
Robert HAJŠEL

Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew

Membru

is-Slovakkja - Independent (is-Slovakkja)

Data tat-twelid : , Banská Štiavnica

Dar Robert HAJŠEL

Membru

ITRE
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
DSCA
Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Sħubija UE-Armenja, għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Ażerbajġan u għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Georgia
DEPA
Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest

Sostitut

AFET
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
D-ME
Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Montenegro

L-aħħar attivitajiet

Kwittanza 2018: Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u Idroġenu 2 (A9-0030/2020 - Joachim Stanisław Brudziński) SK

14-05-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Schválili sme účtovnú závierku spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 (FCH2) za rozpočtový rok 2018. Konečný rozpočet FCH2 na rok 2018 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 85,6 milióna eur a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 126,5 milióna eur. Celková miera plnenia rozpočtu za predminulý rok dosiahla 93 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 83 % v platobných rozpočtových prostriedkoch. Okrem unijných peňazí plynú do rozpočtu podniku aj prostriedky členov jeho priemyselných a výskumných zoskupení.

Kwittanza 2018: Impriża Konġunta Clean Sky 2 (A9-0032/2020 - Ryszard Antoni Legutko) SK

14-05-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

EP aj mojim hlasom schválil účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2018. Konečný rozpočet tohto spoločného podniku na rok 2018 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 371,1 milióna eur a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 343,8 milióna eur. Až 98,7 % viazaných rozpočtových prostriedkov a 98,6 % platobných rozpočtových prostriedkov pozostávalo z dotácií Komisie a z prenesených rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Hlavným cieľom spoločného podniku Čisté nebo 2 je výrazne zlepšiť vplyv leteckých technológií na životné prostredie a posilniť konkurencieschopnosť európskeho letectva.

Kwittanza 2018: Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika (A9-0034/2020 - Ryszard Antoni Legutko) SK

14-05-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Parlament schválil účtovnú závierku spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2018. Podľa ročnej účtovnej závierky spoločného podniku sú v konečnom rozpočte na rok 2018 viazané rozpočtové prostriedky vo výške 121,2 milióna eur a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 118,1 milióna eur. Miera využitia viazaných rozpočtových prostriedkov bola 99 % a platobných rozpočtových prostriedkov 71 %. Podnik sa financuje z unijného programu Horizont 2020, ale väčšiu časť prostriedkov doň majú vložiť členovia spoločného podniku zastupujúci priemysel. EP vyjadril znepokojenie nad doterajšou peňažnou aj nepeňažnou angažovanosťou týchto členov v spoločnom projekte. Hlasoval som za tento návrh.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg