Please fill this field
Kati PIRI Kati PIRI
Kati PIRI

Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew

Viċi President

in-Netherlands - Partij van de Arbeid (in-Netherlands)

Data tat-twelid : , Celldömölk (HU)

Dar Kati PIRI

Membru

AFET
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
D-MK
Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Maċedonja ta' Fuq

Sostitut

LIBE
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
D-TR
Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija

L-aħħar attivitajiet

Abortion ban in Poland EN

22-04-2020 E-002422/2020 Kummissjoni
Mistoqsijiet bil-miktub

Miżuri speċifiċi biex tingħata flessibbiltà eċċezzjonali għall-użu tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej bħala tweġiba għat-tifqigħa tal-COVID-19 NL

17-04-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Europa heeft te maken met een gezondheidscrisis van ongekende omvang. Het is nog lastig in te schatten hoe lang deze crisis gaat duren en hoe het virus zich verder verspreidt. We leven allemaal in tijden van grote onzekerheid. De gevolgen zullen in ieder geval desastreus zijn, zowel voor de volksgezondheid als voor de economie. Lidstaten hebben daarom op korte termijn behoefte aan liquide middelen, om medische producten, krediet voor het midden- en kleinbedrijf en maatregelen op de arbeidsmarkt te kunnen financieren.
Door CRII+ kunnen lidstaten hun cohesiefondsen voor deze doeleinden inzetten. Hiervoor is een hoge mate van flexibiliteit in de bestedingsvoorwaarden nodig. Lidstaten mogen (tijdelijk in verband met de coronacrisis) volledige medefinanciering aanvragen en schuiven met geld tussen de verschillende fondsen en regio’s. Hierdoor kunnen lidstaten het geld op korte termijn gericht inzetten in de gebieden die het hardst zijn getroffen door het virus.

Azzjoni koordinata tal-UE biex tikkumbatti l-pandemija tal-COVID-19 u l-konsegwenzi tagħha NL

17-04-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

. – Zonder internationale samenwerking is het onmogelijk de huidige crisis het hoofd te bieden. Op ons initiatief is daarom in deze resolutie een sterke externe en mensenrechtencomponent opgenomen.
De rol van multilaterale organisaties in deze crisis moet worden versterkt. Daarbij gaat speciale aandacht naar de WHO. Onze politieke en financiële steun voor zowel medische als sociaal-economische VN-initiatieven is nodig om de ineenstorting van fragiele staten te voorkomen. De EU Global Response vormt daarvoor een hoopgevend begin. Wij blijven solidair met onze naaste partners in de Westelijke Balkan, onze zuidelijke en oostelijke buren en partners in Afrika en Latijns-Amerika.
Deze crisis wordt misbruikt door autoritaire leiders om verdeeldheid te zaaien in de EU. Landen als Rusland en China verspreiden actief nepnieuws en complottheorieën. Dit moet acuut worden bestreden, zowel door verspreiding via socialemediakanalen tegen te gaan als door deze landen er rechtstreeks op aan te spreken. Noodmaatregelen in derde landen mogen niet leiden tot mensenrechtenschendingen of schending van internationaal recht. Politieke gevangenen moeten worden vrijgelaten. Kandidaat-lidstaten dragen hierin een speciale verantwoordelijkheid.
Inwoners van overvolle vluchtelingenkampen kunnen onmogelijk anderhalve meter afstand houden. Daarom roepen we op tot onmiddellijke evacuatie van kwetsbare vluchtelingen op Griekse eilanden. Zij moeten eerlijk verdeeld worden over de EU-lidstaten.

Kati PIRI
Kati PIRI

Fuq in-NEWSHUB tal-PE

😢 New York Times, May 24, 2020 https://t.co/QFF9lTvrIh 

After a month of fasting under extra difficult circumstances, I wish a happy and peaceful #EidAlFitr to all Muslims celebrating #EidMubarak around the world. And to my followers in Turkey: #mutlubayramlar! https://t.co/QH2uUb1p71 

RT @denieuwsbv: Het is sinds gisteren bij wet onmogelijk om van geslacht te wisselen in Hongarije, waardoor transgenders in feite zijn 'afgeschaft' in het land. Wat de gevolgen hiervan zijn bespreken Brand Berghouwer van @TransNetNL en @KatiPiri: https://t.co/eTRuvN1TqB 

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg