Please fill this field
Frédérique RIES Frédérique RIES
Frédérique RIES

Grupp Renew Europe

Viċi President

il-Belġju - Mouvement Réformateur (il-Belġju)

Data tat-twelid : , Balen-Wezel

Is-sitt leġiżlatura parlamentari Frédérique RIES

Gruppi politiċi

 • 20-07-2004 / 26-02-2007 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Membru
 • 27-02-2006 / 13-07-2009 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Mouvement Réformateur (il-Belġju)

Membri

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal- Bniedem
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Iżrael
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal- Bniedem
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal- Bniedem
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Iżrael

Sostitut

 • 30-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Kanada
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta ACP-UE
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Kanada
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Komunità Andina
 • 26-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Mercosur

all-activities

Kontributi għal dibattiti plenarji

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur

Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill establishing an Instrument for Nuclear Safety and Security Assistance

11-10-2006 ENVI_AD(2006)376781 PE 376.781v02-00 ENVI
Frédérique RIES

OPINION on launching a debate on a Community approach towards eco-labelling schemes for fisheries products EN

26-04-2006 ENVI_AD(2006)368005 PE 368.005v02-00 ENVI
Frédérique RIES

Proposta/i għal riżoluzzjoni

Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari

Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017)

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar iż-żamma tas-sessjonijiet plenarji kollha tal-Parlament Ewropew fi Brussell

22-09-2008 P6_DCL(2008)0075 Waqgħet
Alexander Nuno PICKART ALVARO Piia-Noora KAUPPI Frédérique RIES Catherine STIHLER Helga TRÜPEL
Data tal-ftuħ : 22-09-2008
Data ta’ għeluq : 15-01-2009
Numru ta’ firmatarji : 286 - 16-01-2009

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-persekuzzjoni tal-Baha'i fl-Iran

31-01-2007 P6_DCL(2007)0008 Waqgħet
Jo LEINEN Frédérique RIES Erik MEIJER Bernat JOAN i MARÍ
Data tal-ftuħ : 31-01-2007
Data ta’ għeluq : 30-04-2007
Numru ta’ firmatarji : 264 - 30-04-2007

Dikjarazzjoni bil-miktub on hepatitis C EN

29-11-2006 P6_DCL(2006)0087 Adottata
Jolanta DIČKUTĖ John BOWIS Stephen HUGHES Frédérique RIES Thomas ULMER
Data tal-ftuħ : 29-11-2006
Data ta’ għeluq : 15-03-2007
Adottata (data) : 29-03-2007
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P6_TA(2007)0102
Numru ta’ firmatarji : 470 - 15-03-2007

Lista tal-Membri preżenti

Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg