Please fill this field
Per-Arne ARVIDSSON Per-Arne ARVIDSSON
Per-Arne ARVIDSSON
l-Iżvezja

Data tat-twelid : , Lycksele

Il-ħames leġiżlatura parlamentari Per-Arne ARVIDSSON

Gruppi politiċi

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Moderata samlingspartiet (l-Iżvezja)

Membri

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Ambjent, is-Sahha Pubblika u l-Politika tal-Konsumatur
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Repubblika Ceka
 • 17-01-2002 / 23-10-2002 : Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u l-Politika tal-Konsumatur
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Mag]qud UE-Repubblika Ceka
 • 24-10-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, id-Drittijiet Umani, il-Politika ta' Sigurtà Komuni u Difiża

Sostitut

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar Kultura, Zghazagh, Edukazzjoni, l-Mezzi u Sport
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud Arja Ekonomika Ewropea (AEE)
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Kultura, iż-Żgħażagħ, l- Edukazzjoni, il-Mezzi tal-Komunikazzjoni u l-Isport
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud Arja Ekonomika Ewropea (AEE)
 • 23-10-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Industrija, il-Kummerċ Barrani, ir-Riċerka u l-Enerġija

all-activities

Kontributi għal dibattiti plenarji

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Vote (continuation) EN

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

Vote (continuation) EN

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(8)

Vote EN

20-04-2004 P5_CRE(2004)04-20(7)

Rapport(i) - bħala rapporteur

Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Report on the proposal for a European Parliament and Council directive amending for the 22nd time Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (phtalates) and amending Council Directive 88/378/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning the safety of toys - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN

29-05-2000 A5-0149/2000 PE 283.286DEF ENVI
Per-Arne ARVIDSSON

Proposta/i għal riżoluzzjoni

Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari

Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura