María Antonia
AVILÉS PEREA

Rapport(i) - bħala rapporteur - Il-ħames leġiżlatura parlamentari María Antonia AVILÉS PEREA

Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Report on the consequences of globalisation for women immigrants from the Mediterranean countries - Committee on Women's Rights and Equal Opportunities EN

13-02-2001 A5-0058/2001 PE 287.049DEF FEMM
María Antonia AVILÉS PEREA

Recommendation for second reading on the common position adopted by the Council with a view to adopting of a European Parliament and Council decision adopting a programme of Community action (the DAPHNE Programme) (2000-2003) on preventive measures to fight violence against children, young persons and women - Committee on Women's Rights and Equal Opportunities EN

10-11-1999 A5-0056/1999 PE 231.121DEF FEMM
María Antonia AVILÉS PEREA