Elspeth
ATTWOOLL

Opinjoni bħala rapporteur - Is-sitt leġiżlatura parlamentari Elspeth ATTWOOLL

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar Regolamentazzjoni Aħjar fl-Unjoni Ewropea

25-06-2007 REGI_AD(2007)388354 PE 388.354v02-00 REGI
Elspeth ATTWOOLL

OPINION Proposal for a Council decision on Community strategic guidelines for Rural Development (Programming period 2007-2013) EN

24-01-2006 REGI_AD(2006)364667 PE 364.667v02-00 REGI
Elspeth ATTWOOLL