Please fill this field
Bas EICKHOUT Bas EICKHOUT
Bas EICKHOUT

Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea

Viċi President

in-Netherlands - GroenLinks (in-Netherlands)

Data tat-twelid : ,

Opinjoni bħala rapporteur Bas EICKHOUT

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment – rapport annwali 2019

07-02-2020 ECON_AD(2020)643215 PE643.215v02-00 ECON
Bas EICKHOUT

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg