Barbara LOCHBIHLER Barbara LOCHBIHLER
Barbara LOCHBIHLER
il-Ġermanja

Data tat-twelid : , Obergünzburg

Is-seba'' leġiżlatura parlamentari Barbara LOCHBIHLER

Gruppi politiċi

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - Membru

Partiti nazzjonali

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Bündnis 90/Die Grünen (il-Ġermanja)

President

 • 29-09-2009 / 14-09-2011 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iran
 • 15-09-2011 / 18-01-2012 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem

Membri

 • 16-07-2009 / 14-09-2011 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iran
 • 29-09-2009 / 14-09-2011 : Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijie
 • 15-09-2011 / 18-01-2012 : Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati

Sostitut

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Indja
 • 15-09-2011 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iran
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin

all-activities

Kontributi għal dibattiti plenarji

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur

Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala rapporteur

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (FRONTEX)

18-01-2011 AFET_AD(2011)448907 PE448.907v02-00 AFET
Barbara LOCHBIHLER

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda Regolament (KE) Nru 1934/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi u territorji industrijalizzati u oħrajn bi dħul għoli

02-03-2010 AFET_AD(2010)438170 PE438.170v03-00 AFET
Barbara LOCHBIHLER

Proposta/i għal riżoluzzjoni

Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari

Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017)

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

DIKJARAZZJONI BIL-MIKTUB dwar l-appoġġ tat-talenti fl-Unjoni Ewropea

19-11-2012 P7_DCL(2012)0034 Waqgħet
Kinga GÁL Mojca KLEVA KEKUŠ Hannu TAKKULA Barbara LOCHBIHLER
Data tal-ftuħ : 19-11-2012
Data ta’ għeluq : 19-02-2013
Numru ta’ firmatarji : 178 - 20-02-2013

DIKJARAZZJONI BIL-MIKTUB dwar l-Esportazzjoni tad-Drogi użati għall-Piena tal-Mewt f’Pajjiżi Terzi

06-06-2011 P7_DCL(2011)0029 Waqgħet
Baroness Sarah LUDFORD Simon BUSUTTIL Ana GOMES Barbara LOCHBIHLER
Data tal-ftuħ : 06-06-2011
Data ta’ għeluq : 06-10-2011
Numru ta’ firmatarji : 168 - 06-10-2011

DIKJARAZZJONI BIL-MIKTUB dwar il-protezzjoni tal-minorenni tar-Roma tal-Kosovo

20-09-2010 P7_DCL(2010)0069 Waqgħet
Catherine GRÈZE Jean-Luc BENNAHMIAS Barbara LOCHBIHLER Kinga GÖNCZ Cornelia ERNST
Data tal-ftuħ : 20-09-2010
Data ta’ għeluq : 20-12-2010
Numru ta’ firmatarji : 125 - 20-12-2010

Dikjarazzjonijiet

Id-dikjarazzjoni oriġinali ffirmata/datata ġiet arkivjata mill-Parlament Ewropew.