Reinhard BÜTIKOFER : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 14-07-2009 / 31-01-2012 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - Viċi President
 • 01-02-2012 / 20-11-2012 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - Teżorier
 • 21-11-2012 / 30-06-2014 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Bündnis 90/Die Grünen (il-Ġermanja)

Membri 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 16-09-2009 / 16-01-2011 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Assemblea Parlamentari tan-NATO
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 10-10-2013 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina

Sostitut 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 16-09-2009 / 09-10-2013 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina
 • 17-06-2010 / 01-02-2011 : Kumitat speċjali dwar l-isfidi tal-politika u r-riżorsi baġitarji għal Unjoni Ewropea sostenibbli wara l-2013
 • 17-01-2011 / 20-09-2011 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Assemblea Parlamentari tan-NATO
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża

all-activities 

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014  
- ITRE_AD(2013)519558 -  
-
ITRE 
OPINJONI dwar il-Baġit 2014 – Mandat għat-Trilogu  
- ITRE_AD(2013)510513 -  
-
ITRE 
OPINJONI dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013  
- ITRE_AD(2012)496384 -  
-
ITRE 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Qafas ta' Sħubija Komprensiva u Kooperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Indoneżja, min-naħa l-oħra, fir-rigward ta' kwistjonijiet relatati mad-dħul mill-ġdid  
- AFET_AD(2014)526352 -  
-
AFET 
OPINJONI dwar il-Bażi Industrijali u Teknoloġika tad-Difiża Ewropea  
- ITRE_AD(2013)516798 -  
-
ITRE 
OPINJONI dwar ir-rapport interim sabiex jiffaċilita r-riżultat pożittiv tal-proċedura ta' approvazzjoni tal-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020  
- ITRE_AD(2012)492879 -  
-
ITRE 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-appoġġ għall-Pjan ta' Azzjoni Global Zero għall-eliminazzjoni gradwali u verifikata tal-armi nukleari kollha madwar id-dinja  
- P7_DCL(2012)0026 - Magħluqa b'maġġoranza  
Jarosław WAŁĘSA , Reinhard BÜTIKOFER , Tarja CRONBERG , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Janusz ZEMKE  
Data tal-ftuħ : 10-09-2012
Data ta’ għeluq : 17-01-2013
Adottata (data) : 17-01-2013
Lista ta' firmatarji : P7_PV(2013)02-04(ANN01)
Numru ta’ firmatarji : 389 - 17-01-2013

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji 

Dikjarazzjoni dwar il-parteċipazzjoni ta’ Membri f’avvenimenti organizzati minn partijiet terzi 

Kuntatt