• Juan Fernando   LÓPEZ AGUILAR  

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR : Opinjoni bħala rapporteur - It-tmien leġiżlatura 

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar lejn sistema ta' VAT definittiva u l-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT  
- LIBE_AD(2016)582410 -  
-
LIBE