Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp tal-Allejanza Progressiva tas-Socjalisti u d-Demokratici fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Spanja)

President 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Membri 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Kumitat speċjali dwar il-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus

Sostitut 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Legali
 • 16-09-2009 / 01-02-2012 : Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Kazakistan, UE-Kirgiżistan, UE-Uzbekistan UE-Taġikistan u delegazzjonijiet għar-relazzjonijiet mat-Turkmenistan u l-Mongolja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest
 • 08-11-2010 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Affarijiet Legali
 • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Asja t'Isfel

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur 
Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem, u li jħassar id-Direttiva 2001/20/KE  
- LIBE_AD(2013)506211 -  
-
LIBE 
OPINJONI dwar l-integrazzjoni tal-migranti, l-effetti tagħha fuq is-suq tax-xogħol u d-dimensjoni esterna tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali  
- LIBE_AD(2013)497913 -  
-
LIBE 
OPINJONI dwar il-pożizzjoni tal-Parlament dwar l-Abbozz ta’ Baġit 2011 kif modifikat mill-Kunsill – Taqsima III – Il-Kummissjoni  
- LIBE_AD(2010)445749 -  
-
LIBE 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-istrateġiji reġjonali għall-enerġiji rinnovabbli fil-gżejjer tal-UE  
- P7_DCL(2013)0020 - Waqgħet  
Nuno TEIXEIRA , Maurice PONGA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Patrice TIROLIEN , Younous OMARJEE , François ALFONSI , Seán KELLY , Gabriel MATO , Giommaria UGGIAS  
Data tal-ftuħ : 21-10-2013
Data ta’ għeluq : 21-01-2014
Numru ta’ firmatarji : 62 - 21-01-2014
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-istabbiliment ta' Jum Ewropew ta' Tifkira għall-Vittmi tal-Olokawstu tar-Rom  
- P7_DCL(2012)0029 - Waqgħet  
Lívia JÁRÓKA , Mikael GUSTAFSSON , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Cecilia WIKSTRÖM  
Data tal-ftuħ : 10-09-2012
Data ta’ għeluq : 13-12-2012
Numru ta’ firmatarji : 160 - 13-12-2012

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji 

Kuntatt