Veuillez remplir ce champ
Andrea COZZOLINO Andrea COZZOLINO
Andrea COZZOLINO

Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew

Membru

l-Italja - Partito Democratico (l-Italja)

Data tat-twelid : , Napoli

Is-seba'' leġiżlatura parlamentari Andrea COZZOLINO

Gruppi politiċi

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp tal-Allejanza Progressiva tas-Socjalisti u d-Demokratici fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partito Democratico (l-Italja)

Membri

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Baġits
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Afganistan
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran
 • 19-01-2012 / 28-03-2012 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
 • 19-01-2012 / 16-04-2013 : Kumitat għall-Baġits
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 13-03-2013 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

Sostitut

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għas-Sajd
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Maxreq
 • 16-12-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Kumitat speċjali dwar l-isfidi tal-politika u r-riżorsi baġitarji għal Unjoni Ewropea sostenibbli wara l-2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 22-03-2012 / 28-04-2013 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

all-activities

Rapport(i) - bħala rapporteur

Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, u l-Investiment li għandu fil-mira t-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi, u jirrevoka r-Regolament (EC) No 1080/2006

21-06-2012 BUDG_AD(2012)489343 PE 489.343v02-00 BUDG
Andrea COZZOLINO

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1084/2006

21-06-2012 BUDG_AD(2012)488058 PE 488.058v02-00 BUDG
Andrea COZZOLINO

OPINJONI dwar il-Pjattaforma Ewropea kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali

13-07-2011 BUDG_AD(2011)466977 PE 466.977v02-00 BUDG
Andrea COZZOLINO

Opinjoni bħala shadow rapporteur

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar Pjan ta' Azzjoni Ewropew għas-Settur tal-Konsumaturi għall-benefiċċju tal-atturi kollha

17-10-2013 EMPL_AD(2013)516719 PE 516.719v02-00 EMPL
David CASA

OPINJONI dwar is-Suq Intern għas-Servizzi: Is-sitwazzjoni attwali u l-passi li jmiss

20-06-2013 EMPL_AD(2013)497896 PE 497.896v02-00 EMPL
David CASA

OPINJONI dwar Il-Governanza tas-Suq Uniku

17-01-2013 EMPL_AD(2013)500480 PE 500.480v02-00 EMPL
Anthea McINTYRE

Proposta/i għal riżoluzzjoni

Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari

Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Transposition of Directive 2000/78/EC EN

29-01-2014 E-000869/2014 Kummissjoni

Syrian chemical weapons in the port of Gioia Tauro EN

27-01-2014 E-000755/2014 Kummissjoni

Pollution in Abruzzo EN

06-11-2013 E-012560/2013 Kummissjoni

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017)

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-Karta Ewropea għal Persuni b'Diżabilità

20-05-2013 P7_DCL(2013)0008 Waqgħet
Jan KOZŁOWSKI Andrea COZZOLINO Frédéric DAERDEN Salvador GARRIGA POLLEDO Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG Ivars GODMANIS Marian HARKIN Jolanta Emilia HIBNER Danuta JAZŁOWIECKA Anne E. JENSEN Jürgen KLUTE Ádám KÓSA Jacek PROTASIEWICZ Derek VAUGHAN
Data tal-ftuħ : 20-05-2013
Data ta’ għeluq : 20-08-2013
Numru ta’ firmatarji : 347 - 20-08-2013

Dikjarazzjonijiet

Id-dikjarazzjoni oriġinali ffirmata/datata ġiet arkivjata mill-Parlament Ewropew.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg

Postal address

 • European Parliament
  Office

  1047 Bruxelles