Marta
ANDREASEN

Proposta/i għal riżoluzzjoni - Is-seba'' leġiżlatura parlamentari Marta ANDREASEN

Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143