Marta
ANDREASEN

Opinjoni bħala shadow rapporteur - Is-seba'' leġiżlatura parlamentari Marta ANDREASEN

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn

24-04-2013 CONT_AD(2013)505992 PE505.992v02-00 CONT
Theodoros SKYLAKAKIS

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

24-01-2013 BUDG_AD(2013)500600 PE500.600v02-00 BUDG
Edit HERCZOG

OPINJONI dwar il-Bank Ewropew tal-Investiment – Rapport Annwali 2011

10-01-2013 CONT_AD(2013)500404 PE500.404v02-00 CONT
Jean-Pierre AUDY

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli għall-pagamenti diretti lill-bdiewa skont skemi ta’ appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni

10-10-2012 CONT_AD(2012)480659 PE480.659v02-00 CONT
Monika HOHLMEIER

OPINJONI Rapport interim għall-fini li jintlaħaq eżitu pożittiv tal-proċedura ta’ approvazzjoni tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali għas-snin 2014-2020

08-10-2012 CONT_AD(2012)494615 PE494.615v03-00 CONT
Jan MULDER

OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-finanzjament, l-immaniġġjar u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni

21-09-2012 CONT_AD(2012)489355 PE489.355v02-00 CONT
Iliana IVANOVA

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

21-09-2012 CONT_AD(2012)489357 PE489.357v03-00 CONT
Tamás DEUTSCH

OPINJONI dwar il-modernizzazzjoni tal-akkwist pubbliku

14-07-2011 CONT_AD(2011)465055 PE465.055v02-00 CONT
Bart STAES

OPINJONI dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-abbozz ta' baġit tal-2012

26-05-2011 CONT_AD(2011)460688 PE460.688v02-00 CONT
Jorgo CHATZIMARKAKIS