Marta
ANDREASEN

Opinjoni bħala rapporteur - Is-seba'' leġiżlatura parlamentari Marta ANDREASEN

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar it-titjib tal-qafas tal-governanza ekonomika u tal-qafas ta' stabilità tal-Unjoni, b'mod partikolari fiż-żona tal-euro

29-09-2010 BUDG_AD(2010)448817 PE448.817v02-00 BUDG
Marta ANDREASEN