Please fill this field
Marta ANDREASEN Marta ANDREASEN
Marta ANDREASEN
ir-Renju Unit

Data tat-twelid : , Buenos Aires (Argentina)

Is-seba'' leġiżlatura parlamentari Marta ANDREASEN

Gruppi politiċi

 • 14-07-2009 / 22-05-2011 : Grupp għall Ewropa ħielsa u demokratika - Membru
 • 23-05-2011 / 26-02-2013 : Grupp għall Ewropa ħielsa u demokratika - Viċi President/Membru tal-bureau
 • 27-02-2013 / 30-06-2014 : Grupp tal-Konservattivi u Riformisti Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali

 • 14-07-2009 / 25-02-2013 : United Kingdom Independence Party (ir-Renju Unit)
 • 26-02-2013 / 30-06-2014 : - (ir-Renju Unit)

Membri

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Baġits
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Kumitat speċjali dwar l-isfidi tal-politika u r-riżorsi baġitarji għal Unjoni Ewropea sostenibbli wara l-2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Baġits
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
 • 19-04-2012 / 23-05-2012 : Kumitat speċjali dwar il-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus
 • 13-03-2013 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Petizzjonijiet

Sostitut

 • 16-07-2009 / 06-10-2009 : Kumitat għall-Baġits
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Kumitat Speċjali dwar il-Kriżi Finanzjarja, Ekonomika u Soċjali
 • 08-03-2010 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 19-01-2012 / 26-02-2013 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 19-01-2012 / 26-02-2013 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 28-03-2012 / 18-04-2012 : Kumitat speċjali dwar il-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus

all-activities

Kontributi għal dibattiti plenarji

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur

Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala rapporteur

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar it-titjib tal-qafas tal-governanza ekonomika u tal-qafas ta' stabilità tal-Unjoni, b'mod partikolari fiż-żona tal-euro

29-09-2010 BUDG_AD(2010)448817 PE448.817v02-00 BUDG
Marta ANDREASEN

Opinjoni bħala shadow rapporteur

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn

24-04-2013 CONT_AD(2013)505992 PE505.992v02-00 CONT
Theodoros SKYLAKAKIS

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

24-01-2013 BUDG_AD(2013)500600 PE500.600v02-00 BUDG
Edit HERCZOG

OPINJONI dwar il-Bank Ewropew tal-Investiment – Rapport Annwali 2011

10-01-2013 CONT_AD(2013)500404 PE500.404v02-00 CONT
Jean-Pierre AUDY

Proposta/i għal riżoluzzjoni

Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari

Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Mistoqsijiet lill-Bureau, lill-Konferenza tal-Presidenti u lill-Kwesturi

Il-Membri jistgħu jressqu mistoqsijiet lill-President dwar il-Bureau, il-Konferenza tal-Presidenti u l-Kwesturi rigward id-dmirijiet rispettivi tagħhom. Artikolu 32(2) tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017)

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra kull forma ta' diskriminazzjoni fis-suq tax-xogħol

16-01-2014 P7_DCL(2014)0009 Waqgħet
Salvador SEDÓ i ALABART Antonio CANCIAN Amelia ANDERSDOTTER Thomas MANN Phil BENNION Michael CASHMAN Ismail ERTUG Raimon OBIOLS Jacek PROTASIEWICZ Marta ANDREASEN Davor Ivo STIER
Data tal-ftuħ : 16-01-2014
Data ta’ għeluq : 16-04-2014
Numru ta’ firmatarji : 75 - 17-04-2014

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-vjolazzjoni tad-dritt għall-proprjetà minħabba l-Liġi dwar ix-Xtut f'Costa Brava (Katalunja, Spanja)

07-03-2011 P7_DCL(2011)0009 Waqgħet
Ramon TREMOSA i BALCELLS Marta ANDREASEN Santiago FISAS AYXELÀ Oriol JUNQUERAS I VIES
Data tal-ftuħ : 07-03-2011
Data ta’ għeluq : 09-06-2011
Numru ta’ firmatarji : 202 - 09-06-2011

Dikjarazzjonijiet

Id-dikjarazzjoni oriġinali ffirmata/datata ġiet arkivjata mill-Parlament Ewropew.