Josefa
ANDRÉS BAREA

Opinjoni bħala shadow rapporteur - Is-seba'' leġiżlatura parlamentari Josefa ANDRÉS BAREA

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE fir-rigward tad-divulgazzjoni ta' informazzjoni mhux finanzjarja u dwar id-diversità minn ċertu kumpaniji u gruppi kbar

02-12-2013 ITRE_AD(2013)516970 PE516.970v02-00 ITRE
Bendt BENDTSEN

OPINJONI dwar aspetti tal-iżvilupp ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali fuq riżorsi ġenetiċi: l-impatt fuq it-tnaqqis tal-faqar f'pajjiżi li qed jiżviluppaw

27-11-2012 INTA_AD(2012)497979 PE497.979v02-00 INTA
Helmut SCHOLZ

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi strument ta’ finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp

17-09-2012 INTA_AD(2012)492566 PE492.566v02-00 INTA
Helmut SCHOLZ

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Strument ta’ Sħubija għall-kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi

26-06-2012 ITRE_AD(2012)485932 PE485.932v03-00 ITRE
Niki TZAVELA

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Unjoni

29-06-2011 INTA_AD(2011)460663 PE460.663v02-00 INTA
Marielle DE SARNEZ

OPINJONI dwar Unjoni għall-Mediterran

27-04-2010 INTA_AD(2010)439325 PE439.325v02-00 INTA
Marielle DE SARNEZ