Josefa
ANDRÉS BAREA

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur - Is-seba'' leġiżlatura parlamentari Josefa ANDRÉS BAREA

Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

RAPPORT dwar il-Green Paper dwar ir-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd

08-02-2010 A7-0014/2010 PE428.282v02-00 PECH
Maria do Céu PATRÃO NEVES