Please fill this field
Josefa ANDRÉS BAREA Josefa ANDRÉS BAREA
Josefa ANDRÉS BAREA
Spanja

Data tat-twelid : , Valencia

Is-seba'' leġiżlatura parlamentari Josefa ANDRÉS BAREA

Gruppi politiċi

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp tal-Allejanza Progressiva tas-Socjalisti u d-Demokratici fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Spanja)

Membri

 • 16-07-2009 / 13-12-2011 : Kumitat għas-Sajd
 • 16-09-2009 / 21-11-2010 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latina-Amerikana
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Maxreq
 • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

Sostitut

 • 16-07-2009 / 12-01-2010 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 16-09-2009 / 15-11-2010 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Komunità Andina
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran
 • 13-01-2010 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
 • 16-11-2010 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

all-activities

Kontributi għal dibattiti plenarji

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur

Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala rapporteur

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar l-Unjoni Ewropea kif tista’ tikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ ambjent ospitabbli biex l-intrapriżi, in-negozji u n-negozji ġodda joħolqu l-impjiegi?

04-12-2013 ITRE_AD(2013)519599 PE519.599v02-00 ITRE
Josefa ANDRÉS BAREA

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 98/70/KE dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil u li temenda d-Direttiva 2009/28/KE dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli

21-06-2013 INTA_AD(2013)508023 PE508.023v02-00 INTA
Josefa ANDRÉS BAREA

OPINJONI dwar id-dimensjoni esterna tal-Politika Komuni tas-Sajd

26-04-2012 INTA_AD(2012)478683 PE478.683v02-00 INTA
Josefa ANDRÉS BAREA

Opinjoni bħala shadow rapporteur

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE fir-rigward tad-divulgazzjoni ta' informazzjoni mhux finanzjarja u dwar id-diversità minn ċertu kumpaniji u gruppi kbar

02-12-2013 ITRE_AD(2013)516970 PE516.970v02-00 ITRE
Bendt BENDTSEN

OPINJONI dwar aspetti tal-iżvilupp ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali fuq riżorsi ġenetiċi: l-impatt fuq it-tnaqqis tal-faqar f'pajjiżi li qed jiżviluppaw

27-11-2012 INTA_AD(2012)497979 PE497.979v02-00 INTA
Helmut SCHOLZ

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi strument ta’ finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp

17-09-2012 INTA_AD(2012)492566 PE492.566v02-00 INTA
Helmut SCHOLZ

Mistoqsija/jiet parlamentari

Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet

Id-dikjarazzjoni oriġinali ffirmata/datata ġiet arkivjata mill-Parlament Ewropew.