Please fill this field
Derk Jan EPPINK Derk Jan EPPINK
Derk Jan EPPINK

Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej

L-Ewwel Viċi President

in-Netherlands - JA21 (in-Netherlands)

Data tat-twelid : ,

Is-seba'' leġiżlatura parlamentari Derk Jan EPPINK

Gruppi politiċi

 • 14-07-2009 / 15-07-2009 : Grupp tal-Konservattivi u Riformisti Ewropej - Membru
 • 16-07-2009 / 05-07-2011 : Grupp tal-Konservattivi u Riformisti Ewropej - Membru tal-bureau
 • 06-07-2011 / 12-12-2011 : Grupp tal-Konservattivi u Riformisti Ewropej - Viċi President
 • 13-12-2011 / 30-06-2014 : Grupp tal-Konservattivi u Riformisti Ewropej - Viċi President

Partiti nazzjonali

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Lijst Dedecker (il-Belġju)

Membri

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Sostitut

 • 21-07-2009 / 08-03-2011 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Maxreq
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran
 • 22-09-2010 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Baġits
 • 17-01-2011 / 30-06-2011 : Kumitat speċjali dwar l-isfidi tal-politika u r-riżorsi baġitarji għal Unjoni Ewropea sostenibbli wara l-2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Baġits
 • 19-03-2012 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina
 • 17-09-2013 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

all-activities

Kontributi għal dibattiti plenarji

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur

Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-programm statistiku Ewropew tal-2013-2017

04-06-2012 BUDG_AD(2012)487893 PE487.893v02-00 BUDG
Derk Jan EPPINK

OPINJONI dwar il-garanzija ta' stimi tal-impatt indipendenti

07-10-2010 ECON_AD(2010)442974 PE442.974v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

Opinjoni bħala shadow rapporteur

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) – Rapport Annwali 2012

18-12-2013 ECON_AD(2013)519461 PE519.461v02-00 ECON
Thijs BERMAN

OPINJONI dwar problemi kostituzzjonali ta' governanza b'diversi livelli fl-Unjoni Ewropea

30-10-2013 ECON_AD(2013)504128 PE504.128v03-00 ECON
Sylvie GOULARD

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rapporti finanzjarji annwali, ir-rapporti finanzjarji konsolidati u r-rapporti relatati ta' ċerti tipi ta' impriżi

16-07-2012 ECON_AD(2012)483725 PE483.725v04-00 ECON
Wolf KLINZ

Mistoqsija/jiet parlamentari

Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet

Id-dikjarazzjoni oriġinali ffirmata/datata ġiet arkivjata mill-Parlament Ewropew.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg