Please fill this field
Derk Jan EPPINK Derk Jan EPPINK
Derk Jan EPPINK

Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej

L-Ewwel Viċi President

in-Netherlands - Forum voor Democratie (in-Netherlands)

Data tat-twelid : ,

Opinjoni bħala rapporteur Derk Jan EPPINK

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINION on strengthening transparency and integrity in the EU institutions by setting up an independent EU ethics body EN

20-11-2020 ECON_AD(2020)657256 PE657.256v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2018

27-01-2020 ECON_AD(2020)643104 PE643.104v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għas-sena finanzjarja 2018

27-01-2020 ECON_AD(2020)643134 PE643.134v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2018

27-01-2020 ECON_AD(2020)643141 PE643.141v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg