Please fill this field
Derk Jan EPPINK Derk Jan EPPINK
Derk Jan EPPINK

Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej

L-Ewwel Viċi President

in-Netherlands - JA21 (in-Netherlands)

Data tat-twelid : ,

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) Derk Jan EPPINK

Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Mandat propost għal negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq (B9-0098/2020) NL

12-02-2020

Wij hebben voor deze resolutie gestemd.
Wij vinden dit een slechte en slordige tekst, soms verbitterd. Desondanks zijn wij van mening dat de onderhandelingen over de afwikkeling van de brexit zo snel mogelijk van start moeten gaan.
Deze resolutie is niet bindend en heeft voornamelijk een symbolisch karakter. Het is vanwege dit symbolische karakter dat wij er daarom voor gekozen hebben deze resolutie te steunen.

Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew rigward il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) NL

15-01-2020

FVD stemde tegen de resolutie over de Conferentie over de toekomst van Europa, omdat de resolutie is opgedrongen vanuit de meerderheid van het Europees Parlement, waarbij enkel de stem van de EU-federalisten aan bod kwam. Deze conferentie zal bevolkt worden door gesubsidieerde ngo’s en zal geen echte inbreng van de bevolking kennen.
FVD pleit voor een andere conferentie, een die een confederaal Europa centraal stelt, waarbij de nadruk ligt op het repatriëren van bevoegdheden naar de lidstaten.

Il-kriminilizzazzjoni tal-edukazzjoni sesswali fil-Polonja (B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019) NL

14-11-2019

FvD vindt seksuele opvoeding geen bevoegdheid van de Europese Unie, maar van de lidstaten en in het bijzonder van de ouders.

Il-bidu tan-negozjati dwar l-adeżjoni mal-Maċedonja ta' Fuq u l-Albanija (B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019) NL

24-10-2019

Voor FVD heeft de grootte van de EU haar limieten bereikt. Wij zijn bijgevolg opgetogen over de houding van de Franse president Macron, die toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië heeft tegengehouden. Het lijkt ons niet wijs om het Verenigd Koninkrijk in te wisselen voor deze landen. Dit zijn bovendien landen waar de corruptie welig tiert. Hun aansluiting bij de Europese Unie is ongewenst. Tevens zouden alle Europese subsidies die naar die landen gaan, moeten worden ingehouden. Er zijn andere en meer effectieve manieren om deze landen te helpen.

Indħil barrani fil-proċessi demokratiċi tal-Istati Membri u Ewropej (B9-0108/2019, B9-0111/2019) NL

10-10-2019

FVD kan niet akkoord gaan met deze resolutie vanwege verschillende problemen in de tekst.
In paragraaf 4 worden EU-kritische partijen weggezet als partijen die extremistisch en populistisch zijn en daarbij minderheden en kwetsbare groepen in de samenleving uitkiezen als doelwit om daarmee de democratische samenleving te ondermijnen.
Men pleit daarnaast (in paragraaf 12) voor krachtigere EU-communicatie. We kunnen ons afvragen of dit niet net hetgeen is wat deze resolutie tracht te bestrijden, namelijk desinformatie en electorale inmenging.
De resolutie roept verder op (in paragraaf 17) om meer “verantwoordelijke journalistiek” te ondersteunen en te bevorderen in de strijd tegen niet-geverifieerde en eenzijdige informatie. Het lijkt er sterk op dat de EU hier zelf schuldig aan is.
In paragraaf 18 pleit men ervoor de publieke media te ondersteunen omdat zij, gezien het feit dat ze geen privaat geld krijgen, “kwalitatief hoogwaardige en onpartijdige informatie” kunnen verstrekken en daarbij onafhankelijk zijn van “politieke inmenging”. In Nederland hebben we met de Nederlandse Publieke Omroep wel een andere ervaring.
Verder wordt erop aangedrongen de EU East StratCom Task Force op te waarderen naar een permanente structuur binnen de Europese dienst voor extern optreden met meer personeel en financiële middelen dan tot nu toe het geval was.

L-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro (A9-0016/2019 - Yana Toom) NL

10-10-2019

De FvD-delegatie stemde tegen dit verslag over het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone. De Europese Unie gaat niet over arbeidsmarktbeleid, sociaal beleid, woonbeleid, armoedebestrijding en integratie. Deze bevoegdheden liggen bij de lokale, regionale of nationale overheden. Het advies van het Europees Parlement op deze gebieden doet voor ons niet ter zake.
Inhoudelijk staan er in dit verslag een aantal goede elementen, maar ook problematische voorstellen zoals een herverzekeringsregeling voor werkloosheidsuitkeringen, de uitbreiding van de jongerengarantie, de oproep tot een EU-brede kindergarantie, de uitbreiding van het Europees Semester, de oproep tot een snelle goedkeuring van de problematische richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven enzovoort.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg