Please fill this field
Mara BIZZOTTO Mara BIZZOTTO
Mara BIZZOTTO

Grupp Identità u Demokrazija

Membru

l-Italja - Lega (l-Italja)

Data tat-twelid : , Bassano del Grappa (VI)

It-tmien leġiżlatura Mara BIZZOTTO

Gruppi politiċi

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Membri mhux affiljati
 • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Grupp għal Ewropa tan-Nazzjonijiet u tal-Libertà - Membru

Partiti nazzjonali

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Lega Nord (l-Italja)

Membri

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Awstralja u New Zealand
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Sostitut

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kanada
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kanada
 • 19-01-2017 / 01-03-2018 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Attivitajiet parlamentari ewlenin

Kontributi għal dibattiti plenarji

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala shadow rapporteur

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar l-implimentazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fil-qafas istituzzjonali tal-UE

05-12-2018 EMPL_AD(2018)623700 PE623.700v02-00 EMPL
Eduard KUKAN

OPINJONI dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-żgħażagħ

28-03-2018 EMPL_AD(2018)616742 PE616.742v02-00 EMPL
João PIMENTA LOPES

OPINJONI dwar it-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni Ewropea: is-seba' rapport tal-Kummissjoni Ewropea

22-03-2018 EMPL_AD(2018)617994 PE617.994v02-00 EMPL
Marita ULVSKOG

Proposta/i għal riżoluzzjoni

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Standards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) IT

18-04-2019

Il Parlamento è chiamato all'approvazione dell'accordo interistituzionale sui livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi. A partire dal 2030 i nuovi autocarri saranno obbligati a ridurre, in media, le emissioni di CO2 del 30%, altrimenti subiranno una sanzione pecuniaria sotto forma di indennità per emissioni in eccesso. Nel testo ho riscontrato varie criticità che mi hanno spinta ad esprimere voto contrario.

Il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) IT

18-04-2019

Non condivido quanto contenuto in questo testo, che risulta non equilibrato e che contiene alcuni passaggi poco chiari, che potrebbero aprire a criticità.
Per questi motivi non ho inteso sostenerlo con il mio voto.

L-użu ta' għodod u proċessi diġitali fid-dritt soċjetarju (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) IT

18-04-2019

Il testo oggetto di voto, mira ad integrare le norme esistenti in materia di diritto societario dell'UE, codificate nella direttiva (UE) 2017/1132. Ritengo che non vi siano passaggi problematici e che il testo sia equilibrato.
Ho quindi inteso sostenerlo col mio voto.

Mistoqsijiet bil-miktub

Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Mistoqsijiet lill-BĊE u li jikkonċernaw l-MSU u l-SRM

Il-Membri jistgħu jressqu mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-BĊE u mistoqsijiet li jikkonċernaw il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u l-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni. Dawn il-mistoqsijiet l-ewwel jiġu sottomessi lill-President tal-kumitat responsabbli. Artikolu 140, Artikolu 141, Anness III

Tweġibiet għall-mistoqsijiet lill-BĊE u li jikkonċernaw l-MSU u l-SRM

Tweġibiet għall-mistoqsijiet tal-Membri lill-BĊE u għall-mistoqsijiet li jikkonċernaw il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u l-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni. Artikolu 140, Artikolu 141 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni individwali

Kull Membru jista' jqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar kwistjoni li taqa' taħt l-isferi ta' attività tal-UE. Il-mozzjonijiet ammissibbli huma riferuti lill-kumitat responsabbli, li jiddeċiedi liema proċeduri għandhom jiġu segwiti. Artikolu 143 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017)

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar id-Drosophila suzukii

12-12-2016 P8_DCL(2016)0134 Waqgħet
Mireille D'ORNANO Edouard FERRAND Mara BIZZOTTO Matteo SALVINI Salvatore CICU Raffaele FITTO Jean-François JALKH Sylvie GODDYN Marie-Christine ARNAUTU Philippe LOISEAU
Data tal-ftuħ : 12-12-2016
Data ta’ għeluq : 12-03-2017
Numru ta’ firmatarji : 16 - 13-03-2017

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-appoġġ għas-settur taċ-ċereali Ewropew

12-12-2016 P8_DCL(2016)0132 Waqgħet
Mara BIZZOTTO Matteo SALVINI Angelo CIOCCA Mario BORGHEZIO Dominique BILDE Mylène TROSZCZYNSKI Mireille D'ORNANO Philippe LOISEAU Salvatore CICU Raffaele FITTO Dominique MARTIN Edouard FERRAND Joëlle MÉLIN
Data tal-ftuħ : 12-12-2016
Data ta’ għeluq : 12-03-2017
Numru ta’ firmatarji : 21 - 13-03-2017

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar is-Cydalima perspectalis

12-12-2016 P8_DCL(2016)0131 Waqgħet
Mireille D'ORNANO Edouard FERRAND Mara BIZZOTTO Matteo SALVINI Salvatore CICU Raffaele FITTO Jean-François JALKH Sylvie GODDYN Marie-Christine ARNAUTU Philippe LOISEAU
Data tal-ftuħ : 12-12-2016
Data ta’ għeluq : 12-03-2017
Numru ta’ firmatarji : 16 - 13-03-2017

Dikjarazzjonijiet

Id-dikjarazzjoni oriġinali ffirmata/datata ġiet arkivjata mill-Parlament Ewropew.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg