Niels FUGLSANG : Home 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 
Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland 

Plaatsvervanger 

Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 

Contact