Andrus ANSIP : Home 

Lid 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie voor de betrekkingen met Israël 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Laatste activiteiten 

Situatie in Venezuela (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) ET  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact