Petr
JEŽEK

Opinions - as shadow rapporteur - 8e zittingsperiode Petr JEŽEK

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2017

23-01-2019 LIBE_AD(2019)630584 PE630.584v03-00 LIBE
Romeo FRANZ

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) voor het begrotingsjaar 2017

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630579 PE630.579v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2017

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630581 PE630.581v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2017

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630586 PE630.586v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2017

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630587 PE630.587v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) voor het begrotingsjaar 2017

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630601 PE630.601v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2017

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630604 PE630.604v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630605 PE630.605v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630608 PE630.608v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017: functioneren, financieel beheer en controle

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630610 PE630.610v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur

22-11-2018 LIBE_AD(2018)627838 PE627.838v02-00 LIBE
Jeroen LENAERS

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019

04-09-2018 LIBE_AD(2018)623736 PE623.736v02-00 LIBE
Kostas CHRYSOGONOS

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) voor het begrotingsjaar 2016

07-02-2018 LIBE_AD(2018)613648 PE613.648v02-00 LIBE
Kostas CHRYSOGONOS

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2016

07-02-2018 LIBE_AD(2018)613649 PE613.649v02-00 LIBE
Kostas CHRYSOGONOS

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2016

07-02-2018 LIBE_AD(2018)613650 PE613.650v02-00 LIBE
Kostas CHRYSOGONOS

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2014

29-02-2016 LIBE_AD(2016)575096 PE575.096v04-00 LIBE
Monica MACOVEI

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2014

24-02-2016 LIBE_AD(2016)575094 PE575.094v02-00 LIBE
Monica MACOVEI

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politieacademie voor het begrotingsjaar 2014

19-02-2016 LIBE_AD(2016)575088 PE575.088v02-00 LIBE
Monica MACOVEI

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

19-02-2016 LIBE_AD(2016)575089 PE575.089v03-00 LIBE
Monica MACOVEI

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2014

19-02-2016 LIBE_AD(2016)575090 PE575.090v05-00 LIBE
Monica MACOVEI