Andrea BOCSKOR Andrea BOCSKOR
Andrea BOCSKOR

Niet-fractiegebonden leden

Hongarije - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Hongarije)

Geboortedatum : ,

Home Andrea BOCSKOR

Lid

INGE
Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie

Plaatsvervanger

CULT
Commissie cultuur en onderwijs

Laatste activiteiten

Invoering van een Europese socialezekerheidspas voor het verbeteren van de digitale handhaving van socialezekerheidsrechten en billijke mobiliteit (B9-0551/2021) HU

25-11-2021
Schriftelijke stemverklaringen

Az Európai Parlament több alkalommal felszólította a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az EUTAJ-ra vonatkozó jogalkotási javaslat bevezetésének előnyeit azért, hogy egy uniós szintű digitális eszköz jöjjön létre a szociális biztonság koordinálására és az utazó munkavállalók tisztességes munkavállalói mobilitásának biztosítására vonatkozóan.
Az Európai Bizottság 2017-ben jelentette be az EUTAJ bevezetésének szándékát, de konkrét javaslatot nem terjesztett elő. Jelenleg sem világos, hogy hogyan kapcsolódna az EUTAJ más kezdeményezésekhez és digitalizációs folyamatokhoz: a kiküldött munkavállalókra vonatkozó előzetes értesítéshez, az e-azonosításhoz, az európai egészségbiztosítási kártyához, a szociális biztonságra vonatkozó információk elektronikus adatcseréjéhez (EESSI) és az egységes digitális kapuhoz.
Az Európai Bizottság elismerte Magyarország kiemelkedő teljesítményét, amiért maradéktalanul kiépítette a határon átnyúló adatcsere feltételeit biztosító elektronikus rendszert. Azonban az EU 27 tagállama közül ez még csak hét országban valósult meg. Nem lehet közös EUTAJ, ha nincs közös informatikai rendszer.
A Nyugat-Európai országok gyakran vádolják azzal a kelet-európai munkavállalókat, hogy elveszik a munkájukat és lenyomják a béreket. Az EUTAJ bevezetése világosan megmutatná, hogy a kelet-európaiak igenis tisztességesen vállalnak munkát más tagállamokban.
Elengedhetetlen, hogy az Európai Bizottság a keleti tagállamok körülményeit nehezítő helyzet kialakítása helyett a személyek szabad mozgásának védelmére összpontosítson, és alapos, tényeken alapuló hatásvizsgálatot készítsen. Szavazatommal támogattam, hogy a Bizottság tájékoztassa a Parlamentet az eredményekről.

De veiligheid van parkeerterreinen voor vrachtwagens in de EU (B9-0552/2021) HU

25-11-2021
Schriftelijke stemverklaringen

Az állásfoglalási indítvány felhívja az Európai Bizottság és a tagállamok figyelmét arra, hogy a biztonságos és védett tehergépjármű-parkolók hiánya európai szinten megoldásra vár. A rossz pihenési körülmények, valamint a bűnbandák tevékenysége miatt megszaporodott bűncselekmények és támadások magas kockázata csökkentik a járművezetői szakma vonzerejét. Az indítvány kiemeli, hogy a sofőrök hiánya egyre nagyobb problémát jelent az egységes piac, a logisztika és az ellátási láncok, valamint más ágazatok, például a feldolgozóipar és a kiskereskedelem hatékony működésére nézve.
Mindeztekért szükséges egy olyan harmonizált uniós szabvány alkalmazása, amely egyértelműen meghatározná a teherautó-parkolók kötelező biztonsági és kényelmi szintjét. Az olyan sajnálatos emberi tragédiák is elkerülhetővé válnának így, mint annak a román kamionsofőrnek a halála, aki idén májusban bűnbandák áldozata lett, miközben munkáját végezte Franciaországban. Mivel számos magyar járművezető munkája során hosszú időt tölt otthonától és családjától távol, fontosnak tartom, hogy számukra biztonságos, védett és jól felszerelt parkolási infrastruktúra álljon rendelkezésre szerte az EU-ban, ezért szavazatommal támogattam az állásfoglalási indítványt.

Een Europese strategie voor kritieke grondstoffen (A9-0280/2021 - Hildegard Bentele) HU

24-11-2021
Schriftelijke stemverklaringen

A kritikus fontosságú nyersanyagok kiemelt szerepet fognak betölteni a digitálizációs és klímavédelmi célkitűzések teljesítése során. Az Európai Unió külső partnerektől való függése erős a kritikus fontosságú nyersanyagok terén. A helyzet megoldásához tényalapú, megfontolt és hatástanulmányokkal megfelelően alátámasztott stratégiára van szükség. Ez a jelentés fontos lépés lehet ebben a folyamatban.
A jelentés szakpolitikai tartalmával, különösen; az ellátási láncok rövidítésének és a másodlagos piacok erősítésének, illetve a kkv-k támogatásának fontosságával egyet tudok érteni. Sajnálatos, hogy a jelentés a nemi dimenziókat is említi. A gender equality (nemi egyenlőség) alatt, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 8. cikkének megfelelően, a nők és férfiak egyenlőségét értem ebben a szövegkörnyezetben. Minden egyéb, a gender fogalmát közvetve és közvetlenül kiterjesztő értelmezést és megjelölést határozottan ellenzek.
Szintén fontos szempont, hogy az Európai Unió jelenlegi környezetvédelmi jogszabályi kerete megfelelő. Egyelőre nincs szükség új javaslatokra, az Európai Bizottságnak inkább a meglévő rendelkezések implementációjában kell támogatást nyújtania a tagállamoknak. Azonban, mivel a dokumentum többi része megfelelően kidolgozott, támogattam a jelentés elfogadását.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. SOPHIE SCHOLL
00U020
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T10045
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex