Please fill this field
Klaus BUCHNER Klaus BUCHNER
Klaus BUCHNER

Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Lid

Duitsland - Ökologisch-Demokratische Partei (Duitsland)

Geboortedatum : , München

Home Klaus BUCHNER

Lid

ITRE
Commissie industrie, onderzoek en energie
SEDE
Subcommissie veiligheid en defensie

Plaatsvervanger

INTA
Commissie internationale handel
ENVI
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
D-IR
Delegatie voor de betrekkingen met Iran
D-IN
Delegatie voor de betrekkingen met India

Contact

Bruxelles

Strasbourg