Please fill this field
Nicola DANTI Nicola DANTI
Nicola DANTI

Fractie Renew Europe

Lid

Italië - Italia Viva (Italië)

Geboortedatum : , Pelago (FI)

Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord (inclusief antwoorden) Nicola DANTI

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Contact

Bruxelles

Strasbourg