Please fill this field
Caterina CHINNICI Caterina CHINNICI
Caterina CHINNICI

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Italië - Partito Democratico (Italië)

Geboortedatum : , Palermo

Home Caterina CHINNICI

Ondervoorzitter

CONT
Commissie begrotingscontrole

Lid

LIBE
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
DCAM
Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika
DLAT
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Plaatsvervanger

JURI
Commissie juridische zaken
D-CL
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili

Laatste activiteiten

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2019

04-03-2021 LIBE_AD(2021)661922 PE661.922v03-00 LIBE
Advies als rapporteur
Caterina CHINNICI

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2019

04-03-2021 LIBE_AD(2021)661923 PE661.923v03-00 LIBE
Advies als rapporteur
Caterina CHINNICI

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2019, Section III – Commission and executive agencies EN

25-02-2021 LIBE_AD(2021)661914 PE661.914v02-00 LIBE
Advies als rapporteur
Caterina CHINNICI

Contact

Bruxelles

Strasbourg