• Ulrike   MÜLLER  

Ulrike MÜLLER : Advies als rapporteur - 8e zittingsperiode 

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd  
- AGRI_AD(2019)630764 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake Europese duurzaamheidsmaatregelen  
- AGRI_AD(2017)600908 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake een strategie van de Europese Unie voor het Alpengebied  
- AGRI_AD(2016)577050 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik  
- AGRI_AD(2015)552056 -  
-
AGRI