Ulrike MÜLLER : 9e zittingsperiode 

Fracties 

  • 02-07-2019 ... : Fractie Renew Europe - Lid

National parties 

  • 02-07-2019 ... : Freie Wähler (Duitsland)

Voorzitter 

  • 26-09-2019 ... : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland

Leden 

  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
  • 02-07-2019 ... : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 02-07-2019 ... : Commissie verzoekschriften
  • 26-09-2019 ... : Conferentie van delegatievoorzitters

Plaatsvervanger 

  • 02-07-2019 ... : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 02-07-2019 ... : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen
  • 02-07-2019 ... : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Contact