Lars
ADAKTUSSON

Opinions - as shadow rapporteur - 8e zittingsperiode Lars ADAKTUSSON

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo)

07-07-2016 AFET_AD(2016)584014 PE584.014v02-00 AFET
Ulrike LUNACEK

ADVIES inzake het voorkomen van radicalisering en rekrutering van Europese burgers door terreurorganisaties

18-09-2015 AFET_AD(2015)560548 PE560.548v02-00 AFET
Charles TANNOCK