Lars
ADAKTUSSON

Verslag(en) - als schaduwrapporteur - 8e zittingsperiode Lars ADAKTUSSON

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement