Momchil
NEKOV

Mondelinge vragen - 8e zittingsperiode Momchil NEKOV

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Agrarische innovatie in de EU

30-04-2015 O-000045/2015 Commissie