Paul TANG
Paul TANG

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Nederland - Partij van de Arbeid (Nederland)

Geboortedatum : , Haarlem

Opinions - as shadow rapporteur Paul TANG

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees centraal toegangspunt dat gecentraliseerde toegang biedt tot voor financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid relevante publiek beschikbare informatie

12-01-2023 LIBE_AD(2023)736586 PE736.586v02-00 LIBE
Emil RADEV

ADVIES inzake de geleerde lessen van de Pandora Papers en andere onthullingen

12-01-2023 LIBE_AD(2023)737243 PE737.243v03-00 LIBE
Damien CARÊME

ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparantie en gerichte politieke reclame

08-12-2022 LIBE_AD(2022)734324 PE734.324v02-00 LIBE
Anna Júlia DONÁTH

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector (wet inzake digitale markten)

28-10-2021 ECON_AD(2021)693930 PE693.930v02-00 ECON
Stéphanie YON-COURTIN

ADVIES inzake artificiële intelligentie in het onderwijs en in de culturele en audiovisuele sector

31-03-2021 LIBE_AD(2020)650370 PE650.370v04-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

ADVIES inzake “op weg naar een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens”

11-12-2020 ECON_AD(2020)657390 PE657.390v02-00 ECON
Luis GARICANO

ADVIES inzake de versterking van de transparantie en integriteit in de EU-instellingen door de oprichting van een onafhankelijk ethisch orgaan van de EU

20-11-2020 ECON_AD(2020)657256 PE657.256v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
15G115
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T05141
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex