Maite PAGAZAURTUNDÚA : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Lid 

Delegatie voor de betrekkingen met Palestina 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Plaatsvervanger 

Commissie visserij 
Commissie constitutionele zaken 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Laatste activiteiten 

Contact