Johan VAN OVERTVELDT
Johan VAN OVERTVELDT

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

Lid van het bureau

België - Nieuw-Vlaamse Alliantie (België)

Geboortedatum : , Mortsel

Home Johan VAN OVERTVELDT

Voorzitter

BUDG
Begrotingscommissie

Lid

CPCO
Conferentie van commissievoorzitters
ECON
Commissie economische en monetaire zaken
D-CA
Delegatie voor de betrekkingen met Canada

Plaatsvervanger

TRAN
Commissie vervoer en toerisme
FISC
Subcommissie belastingaangelegenheden

Laatste activiteiten

Falen van de Silicon Valley Bank en de gevolgen daarvan voor de financiële stabiliteit in Europa (debat) EN

15-03-2023 P9_CRE-PROV(2023)03-15(3-171-0000)
Bijdragen aan plenaire debatten

Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid 2023 (A9-0044/2023 - Irene Tinagli)

15-03-2023
Schriftelijke stemverklaringen

N-VA steunt dit rapport over het Europees Semester. Het legt immers de juiste klemtonen: schuldreductie en groeigerichte hervormingen zijn absoluut nodig. We onderschrijven daarenboven volledig de boodschap dat de eventueel herziene begrotingsregels voldoende voorspelbaar moeten zijn en dat de effectiviteit zal afhangen van hun afdwingbaarheid en de mate waarin de Commissie ze ook daadwerkelijk afdwingt bij miskenning ervan.
We steunen de verwijzing naar de Parlementspositie van 16 februari 2023 met betrekking tot het voorgestelde Soevereiniteitsfonds evenwel niet. De EU heeft immers geen nood aan nieuw geld, maar wel aan betere, minder stringente regelgeving.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. SOPHIE SCHOLL
05U012
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G02041
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex