Johan VAN OVERTVELDT Johan VAN OVERTVELDT
Johan VAN OVERTVELDT

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

Lid van het bureau

België - Nieuw-Vlaamse Alliantie (België)

Geboortedatum : , Mortsel

Home Johan VAN OVERTVELDT

Voorzitter

BUDG
Begrotingscommissie

Lid

CPCO
Conferentie van commissievoorzitters
ECON
Commissie economische en monetaire zaken
D-CA
Delegatie voor de betrekkingen met Canada

Plaatsvervanger

TRAN
Commissie vervoer en toerisme
FISC
Subcommissie belastingaangelegenheden

Laatste activiteiten

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EFG/2022/001 FR/Air France - Frankrijk (A9-0183/2022 - Fabienne Keller)

23-06-2022
Schriftelijke stemverklaringen

N-VA heeft voor dit verslag gestemd omdat het van mening is dat deze extra steun uit het EU-budget in dit bijzondere geval goed besteed is. Meer algemeen wil N-VA wel benadrukken dat deze extra steun geenszins de nood kan wegnemen om structurele hervormingen door te voeren met het oog op duurzame economische groei. Een Europese transferunie kan geen remedie zijn om de werkloosheid aan te pakken, en kan geen broodnodig structureel hervormingsbeleid vervangen. Sommige passages in de tekst van het verslag lijken op te roepen om de EU meer structureel te betrekken bij deze uitdagingen die zich op het lidstatelijk vlak voordoen en zich bovendien onder de bevoegdheid van de lidstaten bevinden. Daar is N-VA het niet mee eens.

Uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (A9-0171/2022 - Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru)

23-06-2022
Schriftelijke stemverklaringen

N-VA is steeds voorstander geweest van de oprichting van een fors Europees herstelfonds. Voor N-VA is het daarbij van belang dat de middelen een echte relance ondersteunen en dus structureel van aard zijn. De uitvoering van de herstel- en veerkracht faciliteit (RRF) is nu volop aan de gang en het Parlement levert met dit verslag alvast haar evaluatie af over de implementatie van het RRF in afwachting van de evaluatie door de Commissie.
Naast op een oplijsting van de feiten, bevat de tekst een aantal meer politieke punten. N-VA steunt uitdrukkelijk de punten die betrekking hebben op de transparantie-, meet- en controlemechanismen vermeld in de tekst. Een ordentelijke en correcte uitvoering van de uitgaven is een absolute basis voor het behalen van de meerwaarde die de maatregelen moeten opleveren. Verder zijn er ook een aantal posities in de tekst waar N-VA evenwel niet mee akkoord kan gaan, zoals bijvoorbeeld wanneer het gaat over de invoering van nieuwe eigen middelen voor de Unie.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. SOPHIE SCHOLL
05U012
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G02041
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex