Please fill this field
Markus BUCHHEIT Markus BUCHHEIT
Markus BUCHHEIT

Fractie Identiteit en Democratie

Lid

Duitsland - Alternative für Deutschland (Duitsland)

Geboortedatum : , Zweibrücken

Opinions - as shadow rapporteur Markus BUCHHEIT

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

OPINION on impacts of EU rules on the free movements of workers and services: intra-EU labour mobility as a tool to match labour market needs and skills EN

11-01-2021 IMCO_AD(2021)657157 PE657.157v02-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

ADVIES op weg naar een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

14-12-2020 INTA_AD(2020)657463 PE657.463v02-00 INTA
Karin KARLSBRO

ADVIES inzake het Nieuw actieplan voor de circulaire economie

10-11-2020 IMCO_AD(2020)652282 PE652.282v02-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet)

08-09-2020 ITRE_AD(2020)652274 PE652.274v02-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

ADVIES inzake een nieuwe industriestrategie voor Europa

03-09-2020 IMCO_AD(2020)652383 PE652.383v02-00 IMCO
Adam BIELAN

ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie over een EU-rechtskader om de door de EU gestuurde mondiale ontbossing een halt toe te roepen en terug te draaien

03-06-2020 ITRE_AD(2020)646934 PE646.934v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

ADVIES inzake bescherming en herstel van bossen wereldwijd: de actie van de EU opvoeren

03-06-2020 ITRE_AD(2020)647152 PE647.152v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

ADVIES inzake de Europese bosbouwstrategie - De weg vooruit

03-06-2020 ITRE_AD(2020)648258 PE648.258v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

Contact

Bruxelles

Strasbourg