Hilde VAUTMANS
Hilde VAUTMANS

Fractie Renew Europe

Lid

België - Open Vlaamse Liberalen en Democraten (België)

Geboortedatum : , Sint-Truiden

Schriftelijke stemverklaringen Hilde VAUTMANS

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Digitalisering van grensoverschrijdende justitiële samenwerking (A9-0062/2023 - Emil Radev, Marina Kaljurand)

23-11-2023

Vandaag vinden de meeste justitiële gegevensuitwisselingen tussen de lidstaten nog altijd op papier plaats. Dit proces verloopt zeer traag, is inefficiënt en leidt tot verspilling van papier. Dit rapport is gericht op het versterken van de justitiële samenwerking binnen de EU door middel van digitalisering. Ik sta achter de digitalisering omdat het de gegevensuitwisselingen zal versnellen en daardoor straf- en civiele procedures versnelt. Een goede zaak, want uitgestelde rechtspraak is ontzegde rechtspraak. Daarom stemde ik voor.

Digitalisering van grensoverschrijdende justitiële samenwerking (wijziging van bepaalde richtlijnen en kaderbesluiten) (A9-0063/2023 - Emil Radev, Marina Kaljurand)

23-11-2023

Vandaag vinden de meeste justitiële gegevensuitwisselingen tussen de lidstaten nog altijd op papier plaats. Dit rapport is gericht op het versterken van de justitiële samenwerking binnen de EU door middel van digitalisering. Ik sta achter de digitalisering omdat het de gegevensuitwisselingen zal versnellen en daardoor straf- en civiele procedures versnelt. Dit is een goede zaak, want uitgestelde rechtspraak is ontzegde rechtspraak. Om de uniformiteit van de wetgeving te garanderen, zullen verschillende verordeningen moeten worden aangepast. Daarom stemde ik voor.

Het strategisch kompas en de ruimtegebaseerde defensievermogens van de EU (A9-0334/2023 - Arnaud Danjean)

23-11-2023

Voor Europa is de ruimte niet de grens. Het strategische kompas en ruimtestrategie van de EU erkennen de cruciale rol van de ruimte als een strategisch gebied voor veiligheid en defensie, economie, en de efficiëntie van zowel civiele als militaire operaties van de EU en haar lidstaten. Gezien de toenemende onveiligheid en internationale bedreigingen, is het noodzakelijk om de veerkracht van ruimte-infrastructuur, systemen en diensten te versterken. De EU moet ook hier een grote speler kunnen zijn en dit kan door het concurrentievermogen en investeringsniveau te verhogen en een echt industriebeleid aan te nemen. Zo kan Europa zijn veerkracht tonen op basis van een helder, flexibel en responsief bestuur. Daarom stemde ik voor.

De uitvoering van de handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK (A9-0331/2023 - Seán Kelly, Andreas Schieder)

23-11-2023

Dit is het eerste implementatie rapport van het Europees Parlement inzake het handels- en samenwerkingsakkoord met het Verenigd Koninkrijk. Het unieke aspect van dit akkoord is tweeledig, het is namelijk het eerste handelsakkoord met een voormalige lidstaat, en de overeenkomst biedt nultarieven en nulquota wanneer alle oorsprongsregels worden nageleefd. De EU en het Verenigd Koninkrijk beginnen dus op hetzelfde niveau wat betreft wetten en normen. Goede implementatie is belangrijk, zeker in verband met de terugtrekkingsovereenkomst en de Windsor-overeenkomst. Het benadrukt thema’s die moeten worden onderzocht voor mogelijke verdere coöperatie. Samenwerking is gunstig voor iedereen. Daarom stemde ik voor.

Overeenkomst tussen de Europese Unie en Montenegro: operationele activiteiten van het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Montenegro (A9-0369/2023 - Lena Düpont)

22-11-2023

Een van de taken van het Europees Grens- en Kustwacht Agentschap (FRONTEX) is samenwerken met derde landen om een Europees geïntegreerd grensbeheer te garanderen. Het doel van dit rapport is het sluiten van een overeenkomst tussen de EU en Montenegro over de operationele activiteiten van Frontex in Montenegro. Het versterken van deze controles in Montenegro zullen op deze manier niet alleen positieve effecten hebben op het grensbeheer van de Europese Unie, maar ook op Montenegro zelf. Het is van cruciaal belang om transparantie, publieke controle en democratisch toezicht te garanderen. Door deze formele en bindende overeenkomst, zal er meer zekerheid komen en zal er meer samenwerking zijn tussen de Europese Unie en Montenegro. Een win-win situatie dus! Ik stemde om deze redenen voor dit rapport.

Verpakkingen en verpakkingsafval (A9-0319/2023 - Frédérique Ries)

22-11-2023

Om de grote hoeveelheden afval terug te dringen, wil de Europese Commissie dat alle verpakkingen binnenkort recycleerbaar zijn. Verder worden verpakkingen die maar eenmalig gebruikt kunnen worden, tegen 2030 verboden. Dit is belangrijk om de druk op onze afvalberg drastisch te verlagen, maar we moeten wel toezien dat de voedselveiligheid niet in het gedrang komt. Maar sommige producten, zoals ons Belgisch witloof, hebben een specifieke verpakking. Daarom was het voor mij zeer belangrijk dat beschermde streekproducten hun verpakkingsontwerp niet moeten veranderen. Het is belangrijk dat de verpakking herkenbaar en ongewijzigd blijft. Ik stemde voor dit rapport.

Voorstellen van het Europees Parlement voor de wijziging van de Verdragen (A9-0337/2023 - Guy Verhofstadt, Sven Simon, Gabriele Bischoff, Daniel Freund, Helmut Scholz)

22-11-2023

Als de tijden veranderen, moet Europa ook veranderen. Sinds de laatste verdragswijziging in 2009, heeft de EU verschillende crises en uitdagingen meegemaakt. De COVID-pandemie, de oorlog in Oekraïne, de uitbreidingskwesties en de geopolitieke druk overal om ons heen zijn voorbeelden van deze uitdagingen. Met de Conferentie over de Toekomst van Europa hebben we gehoord wat voor soort EU er volgens de burgers in de toekomst nodig is. We hebben een Conventie nodig om eindelijk te debatteren over wat het antwoord van Europa zal zijn op deze uitdagingen. De oprichting van een Defensie Unie met eigen middelen is van cruciaal belang naar mijn mening. Daarnaast is de wijziging van de Artikel 7 procedure van immens belang als we de waarden en normen van de EU willen blijven verdedigen. Door een rol aan het Europees Parlement te geven, kunnen wij Europese waarden en normen blijven garanderen aan alle burgers. Hierdoor zullen enkele lidstaten elkaar niet meer de hand boven het hoofd kunnen houden. Tot slot is het goed dat de unanimiteit in de Raad wordt afgeschaft voor enkele thema’s. Hierdoor zal de EU vooruitgang kunnen blijven boeken op cruciale thema's. Daarom stemde ik voor.

De verachtelijke terroristische aanvallen van Hamas op Israël, Israëls recht om zich te verdedigen in overeenstemming met het humanitair en internationaal recht en de humanitaire situatie in Gaza (RC-B9-0436/2023, B9-0436/2023, B9-0438/2023, B9-0442/2023, B9-0444/2023, B9-0445/2023, B9-0447/2023, B9-0448/2023)

19-10-2023

De situatie in Israël en Palestina brengt verschrikkelijke beelden met zich mee. Niet alleen de vreselijke terroristische aanvallen van Hamas, maar ook de humanitaire situatie in Gaza zijn te erg voor woorden. Daarom is het tijd voor daden. De onderhandelingen in het Europees Parlement die ik leidde over de oorlog in Israël en Palestina en de humanitaire situatie hebben geleid tot een duidelijke en zeer evenwichtige resolutie, die bijna unaniem is aangenomen. De aanval van Hamas wordt ten strengste veroordeelt en alhoewel Israël het recht heeft om zich te verdedigen, moet dit altijd in overeenstemming zijn met het humanitair en internationaal recht. De humanitaire steun aan de bevolking in Gaza moet dringend worden verhoogd, en deze moet de regio daadwerkelijk kunnen bereiken. Daarom roept de resolutie op tot een humanitaire pauze zodat de bevolking van Gaza de steun kan ontvangen en het conflict gede-escaleerd kan worden. Daarom stemde ik voor.

De rechtsstaat in Malta: zes jaar na de moord op Daphne Caruana Galizia, en de noodzaak om journalisten te beschermen (B9-0449/2023)

19-10-2023

Het Europees Parlement stemde een krachtige resolutie over de rechtsstaat in Malta en de veiligheid en onafhankelijkheid van journalisten. Deze komt er naar aanleiding van de zesjarige herdenking van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia. De Maltese staat moet verantwoordelijkheid opnemen voor de ‘sfeer van straffeloosheid’ en het gebrek aan bescherming die oorzaak hebben gegeven aan haar moord. We vragen in de resolutie dat de Maltese autoriteiten aanbevelingen van het openbaar onderzoek implementeren. Samen met Renew Europe, strijd ik voor de persvrijheid in alle Europese lidstaten. Onafhankelijke media en een actief middenveld zijn dé pijlers van onze Europese rechtsstaat. Ik stemde voor deze resolutie.

Europese eiwitstrategie (A9-0281/2023 - Emma Wiesner)

19-10-2023

Onze boeren kunnen pas innoveren als zij daarvoor de ruime krijgen. Daarom stemde het Europees Parlement haar innovatieve Europese Eitwitstrategie via een eigen rapport. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in het aanpakken van de groeiende zorgen met betrekking tot de productie en consumptie van eiwitten binnen de Europese Unie. Een overkoepelende eitwitstrategie biedt verschillende voordelen voor zowel Europa als bij ons in Vlaanderen. Met deze strategie willen we een verminderde afhankelijkheid van derde landen op vlak van eiwitten en kunstmest. Tot op heden komt er veel soja vanuit Brazilië richting Europa als veevoer. Een alomvattend actieplan moet nu ontwikkeld worden om de Europese productie van eiwitten te vergroten. Onderzoek en innovatie op Europees niveau kunnen de Vlaamse eiwitstrategie, die er al sinds 2021 is, kracht bijzetten. Samen vormen deze strategieën noodzakelijke stappen naar een meer duurzame voedselketen. Ik stemde voor.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
06M107
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02102
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex