Bill NEWTON DUNN : Home 

Lid 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Plaatsvervanger 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met India 

Contact