Please fill this field
Gordon J. ADAM Gordon J. ADAM
Gordon J. ADAM
Verenigd Koninkrijk

Geboortedatum : , Carlisle

5de zittingsperiode Gordon J. ADAM

Fracties

 • 08-02-2000 / 19-07-2004 : Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten - Lid

National parties

 • 08-02-2000 / 19-07-2004 : Labour Party (Verenigd Koninkrijk)

Voorzitter

 • 25-09-2002 / 30-04-2004 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Litouwen

Leden

 • 16-02-2000 / 14-01-2002 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie en delegatie voor de betrekkingen met Oekraïne, Wit-Rusland en Moldavië
 • 18-02-2000 / 14-01-2002 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Tijdelijke commissie inzake mond- en klauwzeer
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Oekraïne en EU-Moldavië en delegatie voor de betrekkingen met Wit-Rusland
 • 24-09-2002 / 24-09-2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Litouwen
 • 25-09-2002 / 30-04-2004 : Conferentie van delegatievoorzitters

Plaatsvervanger

 • 16-02-2000 / 14-01-2002 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
 • 30-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie visserij

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Gasmarkt

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(10)

Bescherming van dieren

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(3)

Landbouw

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(14)

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128