Niall
ANDREWS

Ontwerpresolutie(s) - 5de zittingsperiode Niall ANDREWS

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

MOTION FOR A RESOLUTION on Zimbabwe EN

02-09-2002 B5-0468/2002

MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in DRC (massacre in Kisangani) EN

10-06-2002 B5-0349/2002

DRAFT MOTION FOR URGENCY RESOLUTION ON BEHALF OF THE EPP‑ED GROUP EN

13-05-2002 B5-0289/2002