Please fill this field
Niall ANDREWS Niall ANDREWS
Niall ANDREWS
Ierland

Geboortedatum : , Dublin

Overlijdensdatum :

5de zittingsperiode Niall ANDREWS

Fracties

 • 20-07-1999 / 20-05-2003 : Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten - Lid
 • 21-05-2003 / 19-07-2004 : Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten - Penningmeester

National parties

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fianna Fáil Party (Ierland)

Leden

 • 21-07-1999 / 13-02-2000 : Begrotingscommissie
 • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Leden van het Europees Parlement in de Parlementaire Paritaire Vergadering van de Overeenkomst tussen de Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en de Europese Unie (ACS-EU)
 • 14-02-2000 / 14-01-2002 : Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Leden van het Europees Parlement in de Parlementaire Paritaire Vergadering van de Overeenkomst tussen de Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en de Europese Unie (ACS-EU)
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Tijdelijke commissie voor de verbetering van de veiligheid op zee

Plaatsvervanger

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128